Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Eκδήλωση - Συζήτηση "Aντίσταση, Μεταρρύθμιση, Επανάσταση" Τετάρτη 30 Μαίου

Εκδήλωση - Συζήτηση που διοργανώνει η ομάδα "Πλατύπους" της Θεσσαλονίκης με θέμα "Αντίσταση, Μεταρρύθμιση, Επανάσταση", προβληματικές μορφές του αντικαπιταλισμού σήμερα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 18.00 
στο στέκι συλλόγων φιλοσοφικής AΠΘ

Ομιλητές

Nικόλας Σεβαστάκης [Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικών Επιστ. ΑΠΘ]
Θοδωρής Καρυώτης [Μέλος εγχειρημάτων άμεσης δημοκρατίας & αλληλέγγυας οικονομίας]
Άρης Τσιούμας [Μέλος της Κίνησης Εργατικής Χειραφέτησης & Αυτοοργάνωσης]
Κώστας Γούσης [ Μέλος ΝΑΡ]

Και το κείμενο - εισήγηση των διοργανωτών: 

«Μετά την αποτυχία της Νέας Αριστεράς τη δεκαετία του 1960, η υποβόσκουσα απόγνωση αναφορικά προς την πραγματική αποτελεσματικότητα της πολιτικής βούλησης και παρέμβασης (σε μια ιστορική κατάσταση αυξημένης ανημπόριας) αυτοσυγκροτήθηκε ως κάτι παρείσακτο και αλλότριο, παρά ως εργαλείο μετα-σχηματισμού. Εστιάζοντας στη γραφειοκρατική στασιμότητα του φορντιστικού, όψιμου κόσμου του 20ού αιώνα, απηχούσε την καταστροφή αυτού του κόσμου από τη δυναμική του κεφαλαίου: τον νεοφιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση.

Η ιδέα ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού απομονώθηκε και, αντ’ αυτού, αντι-καταστάθηκε από την ασαφέστερη έννοια της "αντίστασης". Η έννοια της αντί-στασης, ωστόσο, δεν διευκρινίζει τη φύση του πράγματος που προκαλεί την αντίσταση, ή τη φύση των εμπλεκόμενων πολιτικών της αντίστασης – δηλαδή τον χαρακτήρα των προσδιορισμένων μορφών της κριτικής, της αντίθεσης, της εξέ-γερσης και της "επανάστασης". Η έννοια της "αντίστασης" εκφράζει συχνά μια βαθιά δυιστική κσμοαντίληψη που τείνει να πραγμοποιήσει τόσο το σύστημα της κυριαρχίας όσο και την ιδέα της μεσολάβησης.
Η "αντίσταση" στηρίζεται σπάνια σε μια αναστοχαστική ανάλυση των δυνατο-τήτων για θεμελιώδη αλλαγή, οι οποίες παράγονται αλλά και καταπιέζονται από μία δυναμική ετερόνομη τάξη [του κεφαλαίου]. [Η "αντίσταση"] είναι μια μη διαλεκτική κατηγορία που δεν συλλαμβάνει τις δικές της συνθήκες δυνατότητας• αποτυγχάνει δηλαδή να συλλάβει το δυναμικό ιστορικό πλαίσιο του οποίου απο-τελεί μέρος.»– Μόις Ποστόουν, "Ιστορία και ανημπόρια: Μαζική κινητοποίηση και σύγχρονες μορφές αντικαπιταλισμού", 2006


http://thessaloniki.platypus1917.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου